P001B002 Matematika 2
(P001B002)

P001B002 Matematikos 2 dalykas

Šis kursas suteikia ir pagilina studentų matematikos žinias, apimančias diferencialinį ir integralinį skaičiavimus, tikimybių teoriją ir statistiką, tiesinę algebrą ir skaitinę analizę; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus spręsti tiesinių lygčių sistemas, skaičiuoti funkcijos ribą, išvestinę, integralus, diferencialines lygtis, atsitiktinių įvykių tikimybes, atsitiktinių dydžių pagrindines skaitines empirines charakteristikas; plėtoja gebėjimus, reikalingus sudarant matematinius modelius, tiriant funkcijas ir analizuojant jų grafikus, taikant integralą geometriniuose, fizikiniuose, mechanikos uždaviniuose, sudarant diferencialines lygtis, analizuojant ir interpretuojant atsitiktinio dydžio skaitines charakteristikas ir pasiskirstymo dėsnius.