T280B013 Lanksti automatizuota gamyba
(T280B013)

T280B013 Lanksti automatizuota gamyba

Supažindinama su lanksčiam gamybiniam moduliui sudaryti schema, pramoninio roboto ir jo saveikos su kitais elementais struktūrinė schema, su pirmos, antros, trečios kartos robotų schema, pramoninių robotų ir transportavimo sistemų, kontrolės ir diagnostikos  būdų klasifikacija. Suteikiamos žinios apie robotų sandaros ir veikimo principus. Suteikiami praktinio darbo gamybinių sitemų sudarymo ir modeliavimo įgūdžiai.