T280B084 Automobilių elektriniai įrengimai
(T280B084)

T280B084 Automobilių elektriniai įrengimai 

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galite naudoti dalyko aprašo informaciją patalpintą AIS.