T230B109, T230B110 Kelių tiesimas 1, 2
(T230B109-T230B110)

T230B109, T230B110 Kelių tiesimas 1, 2

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudoti AIS dalyko aprašo informaciją.