T230B126 Kelių priežiūra
(T230B126)

T230B126 Kelių priežiūra

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galima naudoti AIS aprašą.