H350B002 Retorika ir komunikacija
(H350B002)

H350B002 Retorika ir komunikacija

Šio kurso metu ugdomi kalbiniai ir kūrybiniai studentų gebėjimai, suteikiama žinių ir įgūdžių iš šiuolaikinės inžinerinės komunikacijos sričių, pagrindinį dėmesį skiriant komunikacijos procesų suvokimui ir įvaldymui, įvairaus tipo pranešimų rengimui ir pristatymui bei  asmeninės ir dalykinės dokumentacijos parengimui.