S190B003, S190B005 Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimas
(S190B003.S190B005)

S190B003, S190B005 Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimas

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.