T230B099 Statybos organizavimas
(T230B099)

T230B099 Statybos organizavimas

Suteikiamos žinios apie svarbiausius statybos projekto etapus, norminę dokumentaciją statybos vykdymui, statybos darbų modeliavimą, statybos darbų specializaciją ir jų nuoseklumą, kalendorinį, tinklinį planavimą, srautinės statybos organizavimą, inžinerinį statybvietės paruošimą ir jos aprūpinimą ištekliais, statybos produkcijos kokybės valdymą, saugaus darbo, gamtosaugos organizavimą statybvietėje. Išmokoma sudaryti kalendorinius, tinklinius grafikus, ciklogramas, apskaičiuoti laikinus išteklius statybvietei ir parengti statybvietės planus.