S274B001 Taikomųjų tyrimų metodologija
(S274B001)

S274B001 Taikomųjų tyrimų metodologija

Įsisavinami metodologiniai mokslinio-techninio pažinimo pagrindai, kurių pagalba formuojami pažintiniai gebėjimai analizuoti naujas iškylančias inžinerines problemas ir planuoti jų sprendimo strategijas, ugdomi praktiniai gebėjimai, leidžiantys įvertinti inžinerinius sprendimus, pasirenkant konkrečiai situacijai būdingus aspektus bei sudarantys prielaidas stebėti ir nustatyti bei sistemiškai dokumentuoti inžinerinių sprendimų pokyčius kiekybine ir kokybine prasme, įtvirtinami perkeliamieji gebėjimai naudotis norminiais aktais bei atlikti kokybinės ir kiekybinės informacijos įvertinimą.