T100B010 Technologija ir visuomenės kaita
(T100B010)

T100B010 Technologija ir visuomenės kaita

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Užpildymui galite naudoti dalyko informaciją iš AIS.