T000B012 Technologinė praktika
(T000B012)

T000B012 Technologinė praktika

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Pildymui galite naudoti dalyko aprašo informaciją iš AIS.