T001B002 Baigiamoji praktika
(T001B002)

T001B002 Baigiamoji praktika

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galite naudoti AIS dalyko aprašą.