T140B057 Energijos poreikiai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai
(T140B057)

T140B057 Energijos poreikiai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai 

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.