T190B005 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimas
(T190B005)

T190B005 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimas

Supažindinama su elektrinių ir pastočių elektros įtenginių eksploatavimu, jų priežiūra. Suteikiamos žinios apie įrenginių gedimus, jų diagnostoką, operatyvinius perjungimus esant avarijoms ar įvedant į tinklą naujus vartotojus. Suteikiami praktinio darbo įgūdžiai apie įrenginių transportavimą, kėlimą, operatyvinius perjungimus.