T190B030 Elektros įrenginių remontas
(T190B030)

T190B030 Elektros įrenginių remontas

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.