P170B012 Kompiuterinės komunikacijos
(P170B012)

P170B012 Kompiuterinės komunikacijos

Suteikti žinių apie kompiuterinių platformų architektūrą, kompiuterinių tinklų sandara, etaloninį komunikacijų modelį, topologijas ir protokolus, komunikacijų stebėjimą ir analizavimą.

Computer Communication

To provide knowledge about the computing platforms, architecture, computer network structure, the standard communication model, the topology and protocols, communication, observation and analysis.