T125B035 Automatikos pagrindai
(T125B035)

T125B035 Automatikos pagrindai

Studijuodami šį dalyką studentai išmokomi suprasti ir analizuoti automatikos, jų sistemų valdymo būdus bei, atpažinti įrangą atskiruose valdymo įrenginiuose. Tai pat susipažindinami su valdymo sistemų sudarymo ir projektavimo principais, bei įrenginių prijungimo ypatumais. Išmoksta skaityti prijungimo ir veikimo schemas, gali sudaryti nesudėtingas automatinio valdymo sistemas. Išmoksta sudaryti valdiklio programa, duotam valdymo uždaviniui, parinkti apsaugos, vykdymo, signalizavimo, reguliavimo įrangą.