T181B064 Telematikos pagrindai
(T181B064)

T181B064 Telematikos pagrindai

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.