T190B034 Mechatronikos pagrindai
(T190B034)

T190B034 Mechatronikos pagrindai

Studentas supažindinamas su mechatroninių sistemų sąvokomis, paskirtimi, struktūra, išmokomas suprasti ir taikyti reguliavimo ir valdymo pagrindinius dėsnius pneumatikos ir hidraulikos įrenginiuose, mokomas identifikuotis mechatroninių sistemų atskiras dalis, išmoksta parinkti valdymo, vykdymo, informacijos surinkimo ir apdorojimo įrenginius pagal mechatroninių sistemų kūrimo principus.