T190B008 Elektros matavimai
(T190B008)

T280B084 Automobilių elektriniai įrengimai 

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galite naudoti dalyko aprašo informaciją patalpintą AIS.