T125B031 Objektų energetinio ūkio valdymas ir automatizavimas
(T125B031)

T125B031 Objektų energetinio ūkio valdymas ir automatizavimas

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galite naudoti dalyko aprašo informaciją patalpintą AIS.