T125B001 Relinė apsauga ir automatika
(T125B001)

T125B001 Relinė apsauga ir automatika

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galite naudoti dalyko aprašo informaciją patalpintą AIS.