T170B015 Elektroninių sistemų įtaisai
(T170B015)

T170B015 Elektroninių sistemų įtaisai

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.