T280B079 Automobilių remonto technologijos
(T280B079)

T280B079 Automobilių remonto technologijos

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Dalyko aprašas iš AIS.