T170B007 Elektronikos technikos konstravimas
(T170B007)

T170B007 Elektronikos technikos konstravimas

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Galite naudoti dalyko aprašo informaciją patalpintą AIS.