T002B008 Baigiamoji praktika (statybos inžinerijos studentams)
(T002B008)

T002B008 Baigiamoji praktika

Baigiamosios praktikos metu studentai įtvirtina, įprasmina, susistemina ir praplečia teorines žinias gautas studijuojant dalykus kvalifikacijoms įgyti, suformuoja statybų inžinerijos specialisto paprasčiausius gamybos organizavimo ir valdymo įgūdžius, surenka medžiagą, reikalingą baigiamajam darbui bei praktikos ataskaitai parengti.