T003B007 Baigiamasis projektas
(T003B007)

Baigiamąjį projektą studentas rengia siekdami įrodyti, kad jis  yra įgijęs studijų programoje numatytų žinių, geba jas taikyti vykdydamas tyrimus konkrečios profesinės veiklos srityje,  demonstruoja  specialiuosius, socialinius  bei  asmeninius  gebėjimus  ir  yra  pasirengęs pademonstruoti siekiamą kompetenciją.