T003B006 Baigiamoji Praktika
(T003B006)

Baigiamoji praktika skirta įtvirtinti teorines žinias kvalifikacijai įgyti.

Suformuoti praktinius įgūdžius: 1) organizuoti ir vykdyti automobilių sistemų techninę priežiūrą, remontą ir diagnostiką, konstruoti technologinę eksploatavimo įrangą; 2) elektroninių valdymo sistemų diagnostikai, kontrolės įrangos projektavimui ir diegimui, elektroninių ir mechatroninių sistemų priežiūrai ir remontui; 3) organizuoti gamybą, valdyti įrengimus ir atlikti gamybos sistemų derinimą, priežiūrą ir eksploatavimą.

Praktikos metu surinkti duomenis, reikalingus baigiamajam projektui bei praktikos ataskaitai parengti.