T280B005 Autobusų sandara ir jų techninė priežiūra
(T280B005)

T280B005 Autobusų sandara ir jų techninė priežiūra

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.