T130B004 Gamybos paruošimo organizavimas
(T130B004)

Suteikiamos žinios apie gamybos proceso organizavimą, gamybos proceso esmę, gamybos proceso organizavimo principus, gamybos tipus ir jų charakteristikas, gamybos procesų organizavimą laike, gamybos ciklo trukmės apskaičiavimą, pertraukiamas srovines linijas, lanksčios automatizuotos gamybos organizavimą, pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimą, įrankių ūkio organizavimą, remonto ūkio organizavimą, medžiagų organizavimą, vidaus transporto organizavimą, techninės kontrolės organizavimą.