T001B004 Baigiamoji praktika
(T001B004)

T001B004 Baigiamoji praktika

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. AIS