T280B090 Krovinių automobilių TP įmonės ir jų technologinis projektavimas
(T280B090)

T280B090 Krovinių automobilių TP įmonės ir jų technologinis projektavimas

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.