S189B002 Personalo valdymas
(S189B002)

Studentai supažindinami su personalo valdymo samprata, funkcijomis, teisiniais personalo valdymo aspektais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Siekiama ugdyti studentų gebėjimus įvertinti personalo valdymo aplinką, nustatyti aplinkos poveikį. Praktinių užsiėmimų metu studijuodami šį dalyką studentai atlieka įmonės personalo struktūros analizę, parenka ir pritaiko įmonei konkrečius personalo valdymo būdus bei priemones, parengia personalo valdymo veiklos planą.