S240B010 Kūno kultūra
(S240B010)

S240B010 Kūno kultūra

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.