T120B001 Kompiuterinis projektavimas 1
(T120B001)

T120B001 Kompiuterinis projektavimas 1

Išmokoma mechanikos objektų projektavimo kompiuterinėmis sistemomis.  Įsisavinama sudaryti projektuojamo objekto struktūrinę schemą, architektūrą. Išugdomi gebėjimai susidaryti modelio primityvus, jais naudotis projektuojant. Išmokoma sudaryti detalės modelį, jį transformuoti į brėžinio projekcijas, atlikti pjūvius, sudėti matmenis, suformuoti techninius reikalavimus.