T190B055 Signalai, grandinės ir elektromagnetinio lauko teorija
(T190B055)

T190B055 Signalai, grandinės ir elektromagnetinio lauko teorija

Suteikti žinių apie elektronikoje naudojamus signalus ir jų charakteristikas, elektromagnetinius laukus ir jų parametrus, elektromagnetines bangas ir jų spinduliavimą, sklidimą, priėmimą.