T002B004 Statybos gamybinė praktika
(T002B004)

T002B004 Statybos gamybinė praktika

Gamybinės praktikos metu studentai įtvirtina, įprasmina, susistemina ir praplečia teorines žinias, gautas studijuojant dalykus kvalifikacijoms įgyti, suformuoja statybų inžinerijos specialisto paprasčiausius gamybos paruošimo vykdymo įgūdžius, surenka medžiagą apie vykdytas statybos darbų užduotis bei duomenis, reikalingus praktikos ataskaitai parengti.