T190B011 Bendroji energetika
(T190B011)

Bendroji energetika

Dalykas yra skirtas supažindinti su elektros energijos šaltinių veikimu, konstrukcija ir panaudojimo galimybėmis. Atskleidžiamas elektros energijos šaltinių veikimas, konstrukcija ir panaudojimo galimybės. Suteikiamos pagrindinės žinios parenkant elektrinės schemas, išmanant jos sudarymo principus bei įrenginių išdėstymą. Gilinamos pagrindinės žinios apie asinaujinančiųjų ir alternatyviųjų šaltinių elektros energijos gamybos technologijas, moderniųjų technologijų elektros energijos keitiklius bei hibridines atsinaujinančiųjų šaltinių energijos sistemas. Aptariamos energijos vartotojų rūšys, elektrinių poveikis aplinkai.