T190B029 Pastatų energijos tiekimo sistemų techninė kontrolė ir diagnostika
(T190B029)

TxxxMyyy   ...trumpa informacija apie dalyką...

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.