T120B002 Kompiuterinis projektavimas II
(T120B002)

T120B002 Kompiuterinis projektavimas II

Modulio tikslas - suteikti žinias apie sudėtingų kietų kūnų, paviršių bei sąrankų modeliavimą, detalių bei sąrankų brėžinių sudarymą bei apiforminimą.