T120B003 Kompiuterizuotos mechanizmų valdymo sistemos
(T120B003)

Modulio tikslas - suteikti žinių apie mechanizmų elektros pavarų mikroprocesorinio ir kompiuterinio skaitmeninio programinio valdymo sistemas, kurių pagalba formuojami pažintiniai gebėjimai sudaryti kompiuterizuotos gamybos technologines programas; ugdyti praktinius gebėjimus, leidžiančius analizuoti mechanizmų programinio valdymo sistemų aparatinę ir programinę įrangą; įtvirtinti perkeliamuosius gebėjimus naudotis technine dokumentacija ir statistiniais kokybės kontrolės metodais.