T170B014 Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas
(T170B014)

T170B014 Pastatų inžinerinių sistemų automatizavimas

Studentai supažindinami su moderniomis statiniuose naudojamomis pastatų automatizuotomis inžinerinėmis sistemomis, jų įvairove, įrengimo standartais ir programavimu.

Automation of Building Engineering Systems

Students are introduced to the modern structures of buildings used for automated engineering systems, their variety, installation and programming standards.