T500B001 Aplinkos ir žmonių sauga
(T500B001x)

T500B001 Aplinkos ir žmonių sauga 

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. Iš AIS