T190B036 Elektros įrenginių pirminė kontrolė
(T190B036)

T190B036 Elektros įrenginių pirminė kontrolė

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.