T190B047 Elektros perdavimas ir skirstymas
(T190B047x)

T190B047 Elektros perdavimas ir skirstymas

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai. AIS