S110B002 Statybos teisinė dokumentacija
(S110B002)

S110B002 Statybos teisinė dokumentacija

Dalykas suteikia ir pagilina studento teisės žinias, padeda suvokti dokumento kaip tokio sampratą, suteikia žinias apie bet kokiai statybos rūšiai (įskaitant naują statybą, rekonstrukciją, kapitalinį ir paprastąjį remontą, statinio griovimą) bei paveldo tvarkybos privalomus teisinius dokumentus, padeda suprasti statybos teisinių dokumentų svarbą statybos procese; studentai detaliau supažindinami su statybą (tame tarpe projektavimą) bei paveldo tvarkybos procesus reglamentuojančiais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, paveldo tvarkybos reglamentais, gilinamasi į sutarčių įtaką statybos procesui, susipažįstama su FIDIC sutartimis.