T150B001, T150B060 Medžiagotyra ( R.Muleravičienė)
(T150B001.T150B060 Medžiagotyra (R.Muleravičienė) )

T150B060, T150B001 Medžiagotyros dalykas

Supažindinama su  elektrotechninėmis medžiagomis (dielektrikais, izoliacinėmis medžiagomis, laidininkais, puslaidininkiais, magnetinėmis bei naujausiomis medžiagomis), jų savybėmis, procesais, kurie vyksta medžiagose, veikiamose išorinių veiksnių  (elektrinio ir magnetinių laukų, šilumos, didelės energijos spinduliuotės, šviesos, drėgmės, mechaninės jėgos ir kt.).