T130B019 Pjovimo procesai ir įrankiai
(T130B019)

Išmokoma suprasti deformacinius, šiluminius, tribologinius ir kt. reiškinius vykstančius apdirbimo zonoje, jų poveikį apdirbimo kokybei ir našumui. Išmokoma nustatyti pjovimo jėgas ir racionalius pjovimo režimus. Įsisavinama pjovimo įrankiams keliami reikalavimai. Įsisavinama peilių, pratrauktuvų, grąžtų, gilintuvų, plėstuvų, frezų, sriegimo įrankių konstrukciniai bei geometriniai elementai. Išmokoma pasirinkti įrankius detalių apdirbimui. Įsisavinama PS įrankių matmenų nustatymo būdai.