T230B004 Lengvos pastatų konstrukcijos
(T230B004)

T230B004 Lengvos pastatų konstrukcijos

Supažindinama su .....Suteikiamos žinios apie ..... Suteikiami praktinio darbo su ... įgūdžiai.