P190B016 Mechanika (A)
(P190B016)

P190B016  Mechanikos (A) dalykas

Studentams pateikiami teorijos pagrindai (pagrindinės sąvokos, apibrėžimai), skai čiavimų pavyzdžiai, sąvokų žodynėlis, literatūra, kartojimo klausimai.

Techninės mechanikos kurso tikslas: padėti studentui išmokti apibendrinti ir taikyti techninės mechanikos pagrindines sąvokas, nagrinėti kūnų pusiausvyrą ir kūnų judėjimą bei mokėti taikyti mechanikos dėsnius konkretiems uždaviniams spręsti.